Välkommen till Ådalshälsan!
Din självklara företagshälsovård i Ångermanland

Hälsosamma arbetsplatser

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med våra kunder för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar.

En del av vår verk­samhet be­står av

Förebyggande

Genom att jobba med främjande och förebyggande insatser för att minska sjukskrivningar och risken för ohälsa på arbetsplatsen så stärker du ditt varumärke.

Arbetsmiljö

Vår främsta uppgift är att förebygga och minska hälsorisker i arbetsmiljön. Med vår kompetens kan vi undersöka och bedöma fysiska och psykosociala / organisatoriska hälsorisker och föreslå åtgärder.

Utbildning

Ådalshälsan håller i utbildningar inom olika områden som Arbetsmiljöutbildning, HLR, första hjälpen, stresshantering, hälsa m m. Kontakta gärna oss om det är något annat du är intresserad av för din personal.

Hos Ådalshälsan träffar du

 • Ann-Christine Bylund
  Ann-Christine Bylund VD

  Tel: 0612-842 50

 • Bertil Eldeklint
  Bertil Eldeklint Företagsläkare

  0612-842 50

 • Louice Lárusson
  Louice Lárusson Företagsläkare

  Tel: 0612-842 50

 • Karin Nord
  Karin Nord Företagsläkare

  Tel: 0612-842 50

 • Stefan Arvidsson
  Stefan Arvidsson Sjukgymnast

  Tel 0612-76 34 13

 • Elisabeth Sjöstedt
  Elisabeth Sjöstedt Ergonom/Sjukgymnast

  Tel: 0612-76 34 16

 • Ann Andersson
  Ann Andersson Läkarsekreterare

  Tel 0612-76 34 19

 • Ulrika Rubensson
  Ulrika Rubensson Företagssköterska

  Tel: 0612-842 51

 • Lena Häggström
  Lena Häggström Sjuksköterska

  Tel: 0612-76 34 18

 • Sonja Dahllund
  Sonja Dahllund Sjuksköterska

  Tel: 0612-76 34 20

Boka tid

Öppettider

Måndag – Fredag: 07.00-16.00

Telefon

0612-842 50

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search