Självtest via 1177 på uppdrag av Region Västernorrland

Alla frågor omkring självtest besvaras på 1177.se. Vi hanterar inte bokningar utan ansvarar endast för utlämning. Ombud ska hämta och inte ha symtom.

Info om COvid-19

Vi vidtar rekommenderade åtgärder från Folkhälsomyndigheten och 1177. Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare och personer med symptom bör kontakta 1177.se.

Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta företagshälsovården för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen.

Våra tjänster

Snabbtester (Antigen-tester) för pågående Covid-19 infektion

Coronaviruset kan testas genom att antingen undersöka om virusets gener finns i nässvalgets slemhinna (PCR), påvisa virusets ytprotein med ett antigendetekteringstest (antigentest) eller mäta om kroppen har bildat antikroppar mot coronaviruset.

Screeningen kan användas t.ex. vid besök av gästarbetare från riskområden eller i samband med att screena vid eventuellt utbrott av Covid-19 i en personalgrupp.

Vid positivt antigentest genomför Ådalshälsan smittspårning och smittskyddsanmälan.

Pris: 1050 kr exkl moms per test (upp till 10 st), 875 kr exkl moms per test (fler än 10 st). Vid upprepad testning eller testning av större grupper begär offert.

PCR-tester

PCR-testning vid symtom

Då tillgången till självtester via 1177 är begränsad har vi möjlighet genom externt laboratorium att genomföra PCR-test på medarbetare. Det innebär att du som arbetsgivare snabbt kan få din medarbetare testad och möjliggör för tidigare återgång till arbetet under förutsättning att provsvaret är negativt. Vi genomför provtagningar alla vardagar och svar fås inom 24-30h

Vid positivt provsvar ansvarar vi för att smittskyddsanmälan genomförs samt att smittspåra.

Pris: 2400 kr exkl moms + frakt (frakten delas på antalet prover samma dag, totala fraktkostnaden är 2500 kr exkl moms)

Rese-/friskintyg vid resa

Krav på negativt PCR-test

Vi erbjuder PCR-provtagning för frisk-/reseintyg. Inför resa till andra länder eller inför underhållsarbete inom vissa företag i Sverige kan du behöva uppvisa ett friskintyg som visar att du inte bär på en pågående covid-19 infektion. PCR-testning för reseintyg ingår inte i den av staten finansierade testningen som regionerna åtagit sig att genomföra för att identifiera fall vid misstänkt covid-19-infektion.

Det är du som ska resa som ansvarar att kontrollera vad som gäller för det landet du ska åka till. Tiden från provtagning till ett färdigt intyg från oss beräknas till ca 48h (förutsatt att laboratoriet håller sin tidsram).

Du hittar aktuell reseinformation på www.swedenabroad.se

OBSERVERA att frisk-/reseintyg med PCR-test endast genomförs på uppdrag av företag och inte privatpersoner! Vi genomför endast provtagningar på vardagar.

Pris: 3300 kr exkl moms + frakt för PCR-test

Krav på negativt snabbtest (antigen)

En del länder kräver endast ett negativt snabbtest (antigentest). Vi ansvarar för att genomföra provtagningen samt skriva intyg på negativt provsvar på svenska eller engelska. Du ansvarar för att kontrollera kraven som inreselandet ställer.

Genomförs för såväl privatpersoner som företag.

Pris: 1746 kr exkl moms

Vill du veta mer eller beställa tid:

E-post info@adalshalsan.se, tel: 0612-842 50
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search