Självtest via 1177 på uppdrag av Region Västernorrland

Alla frågor omkring självtest besvaras på 1177.se. Vi hanterar inte bokningar utan ansvarar endast för utlämning. Ombud ska hämta och inte ha symtom.

Info om COvid-19

Vi vidtar rekommenderade åtgärder från Folkhälsomyndigheten och 1177. Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare och personer med symptom bör kontakta 1177.se.

Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta företagshälsovården för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen.

Våra tjänster

Snabbtester (Antigen-tester) för pågående Covid-19 infektion

Coronaviruset kan testas genom att antingen undersöka om virusets gener finns i nässvalgets slemhinna (PCR), påvisa virusets ytprotein med ett antigendetekteringstest (antigentest) eller mäta om kroppen har bildat antikroppar mot coronaviruset. Användandet av antigentester har precis påbörjats i Sverige medan man varit igång lite längre i övriga världen.  

Screeningen kan användas t.ex. vid besök av gästarbetare från riskområden eller i samband med att screena vid eventuellt utbrott av Covid-19 i en personalgrupp.

Vid positivt antigentest ska även PCR-test genomföras för att konfirmera infektion. För att anmälan enligt smittskyddslagen ska ske krävs positivt provsvar på PCR-test. Ett positivt antigentest är att betrakta som en väldigt hög risk för pågående infektion och personen ska isoleras intill PCR-svar föreligger.

Testerna genomförs endast på symtomfria individer. Förekommer symtom ska personen PCR-testas enligt Regionen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Med andra ord ska inte antigentesterna användas för att återfå personal i arbete som har symtom.

Antigentestet som används är Panbio AG (Abbott) som har följande prestanda:

Känslighet: 91.4% (94.1% för prover med Ct värde ≤33)

Specificitet: 99.8%

Testet är CE-märkt.

PCR-tester

PCR-testning vid symtom

Då tillgången till självtester via 1177 är begränsad har vi möjlighet genom externt laboratorium att genomföra PCR-test på medarbetare med symtom. Det innebär att du som arbetsgivare snabbt kan få din medarbetare testad och möjliggör för tidigare återgång till arbetet under förutsättning att provsvaret är negativt. Vi genomför provtagningar alla vardagar och svar fås inom 24-30h.

Vid positivt provsvar ansvarar vi för att smittskyddsanmälan genomförs samt att smittspåra.

PCR-testning för rese-/friskintyg vid resa

Vi erbjuder PCR-provtagning för frisk-/reseintyg. Inför resa till andra länder eller inför underhållsarbete inom vissa företag i Sverige kan du behöva uppvisa ett friskintyg som visar att du inte bär på en pågående covid-19 infektion. PCR-testning för reseintyg ingår inte i den av staten finansierade testningen som regionerna åtagit sig att genomföra för att identifiera fall vid misstänkt covid-19-infektion.

Ta reda på vad som gäller i landet du ska åka till eller hos företaget ni ska jobba hos innan bokning av PCR-testning sker. Kraven gällande tidpunkt när provet skall vara taget, skiljer sig mellan olika länder. Tiden från provtagning till ett färdigt intyg från oss beräknas till ca 48h (förutsatt att laboratoriet håller sin tidsram).

Utrikesdepartementet har samlat råd och anvisningar kring resande till och från andra länder och Sveriges ambassader ger reseinformation per land till svenska resenärer

Vill du veta mer eller beställa tid, kontakta:

Jonas Alexandersson, jonas.alexandersson@adalshalsan.se, tel: 070-695 63 62

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search