Självtest via 1177 på uppdrag av Region Västernorrland

>Alla frågor omkring självtest besvaras på 1177.se. Vi hanterar inte bokningar utan ansvarar endast för utlämning. Ombud ska hämta och inte ha symtom.

Kurser och utbildningar

Ådalshälsan anordnar kurser och utbildningar inom olika områden. Kontakta gärna oss om du är intresserad av någon speciell utbildning för din personal.

Planerade seminarier

Under rådande omständigheter med corona/Covid-19 är alla seminarier inställda tills vidare.

27/9 – Arbeta systematiskt för att minska sjukfrånvaro

Hur kan man arbeta systematiskt för att så väl minska sjukfrånvaro som att främja en god arbetsmiljö och effektivitet.

Föreläsare: Jonas Alexandersson

18/10 – Stress!

Hur kan jag som chef se tidiga signaler på stress? Hur kan jag förebygga stress?

Föreläsare: Runa Hellbacka

25/10 – Skiftarbete och sömn

Hur påverkar skiftarbete oss? Vad har bristen på sömn för påverkan på vår hälsa?

Föreläsare: Sonja Dahllund

29/11 – ACT! ACT! ACT!

ACT är en metod som syftar till att hitta förhållningssätt där du får lära dig att hantera oönskade tankar och känslor – och att lära dig acceptera dem. Det handlar om att ta itu med det som påverkar balansen i livet som exempelvis stress, oro och annan typ av psykisk ohälsa. Metoden ger förutsättningar för att öka det psykiska välbefinnandet och uppleva högre livskvalité.

Föreläsare: Peter Sörlin

13/12 – LUSSELELLE!

Hur sitter du människa!
Hur kan du förändra din vardagsergonomi för att ge dig själv bättre förutsättningar för ett helt liv med din kropp.

Föreläsare: Stefan Arvidsson

Seminarierna är kostnadsfria för dig som är ansluten till Ådalshälsan via ditt företag.

Alla föreläsningar sker kl 08.00-09.00 och det ingår kaffe och frukostbulle. Vi håller till i konferensrummet på Ådalshälsan i Kramfors.

Anmälan till info@adalshalsan.se (Maximalt 15 st per tillfälle, först till kvarn!)

Medicinsk Yoga, Medi yoga

Medicinsk Yoga, Medi Yoga är en mjuk dynamisk yogaform  där fysiska övningar och ställningar kombineras  med  andnings och koncentrationstekniker. Yogan är i lika stor utsträckning en mental träningsteknik.

För närvarande är Medi Yoga inställd fram till årsskiftet p.g.a. corona/Covid-19.  Information hur det blir under vårterminen 2021 kommer.

Medicinsk Yoga, Medi yoga

Medicinsk Yoga, Medi Yoga är en mjuk dynamisk yogaform  där fysiska övningar och ställningar kombineras  med  andnings och koncentrationstekniker. Yogan är i lika stor utsträckning en mental träningsteknik.

Datum och tid:
Fred  kl 7.30 med start 25 okt 8 tillfällen

MediYoga är en terapeutisk, kliniskt beprövad yogaform som används inom svensk sjukvård. De som instruerar MediYoga  har en grundläggande medicinsk kompetens och förstår Yogans effekter ur ett medicinskt perspektiv. Alla övningar innefattar djupandning som tillsammans med fokus, närvaro och uppmärksamhetsträning återställer balansen mellan lugn- och stresshormoner i det icke viljestyrda nervsystemet.

Syfte:

Ett bra verktyg för att hantera stress. Syftet är att sänka tempot, komma i balans och hjälpa kroppen att läka sig själv. I yogan arbetar man mycket med andningen vilket bidrar till att lugn och ro hormonet( oxytocin) sprids ut i kroppen och dessutom minskar kroppens nivå av stresshormonet kortisol.

Innehåll:

Medi Yoga programmen består av medveten   andningsträning, enkla kroppsövningar som modifieras   efter deltagarens  förmåga, avspänning och meditation.

För mer info kontakta

Elisabeth Sjöstedt  Tel: 763416,  elisabeth.sjostedt@adalshalsan.se

Höstens utbildningar

Abetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöutbildningen utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ger dig metoder och rutiner som du använder på arbetsplatsen. Den varvar teori med verklighetsnära case och du får med dig kunskaper som lätt kan anpassas efter de förutsättningar som gäller för just din bransch.

Utbildningen delas upp i två dagar och vänder sig till dig som är chef, skyddsombud eller har en annan typ av roll som behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Inga förkunskaper krävs.

Datum: 7/10-8/10 och 26/11-27/11
Pris: 7900 exkl moms per deltagare (företagsspecifika arbetsmiljöutbildningar offereras separat)
Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Alkohol och droger

Utbildningen uppmärksammar alkohol- och drogers verkningar och konsekvenser i ett arbetslivsperspektiv. Utbildningen ger företaget bättre kunskap om alkohol och droger i arbetslivet och vilken hjälp i rehabiliteringen företagshälsan kan bistå med.

Datum: 9 oktober, 08-12
Pris: 1800 exkl moms per deltagare (företagsspecifika utbildningar offereras separat)
Utbildningen är 4h och fika ingår.
Utbildare: Zarah Bussman (företagssköterska)

Buller och vibrationer

Information och utbildning om de risker som uppkommer i samband med bullerexponering (AFS 2005:16). Alla anställda som utsätts för bullernivåer över 80db ska ha genomfört utbildning.

Datum: 22 oktober, 08-10
Pris: 900 exkl moms per deltagare (företagsspecifika utbildningar offereras separat)
Utbildare: Ulrika Rubensson (företagssköterska)

Förtroendefullt samarbete

En kurs för chefer, ledare och experter som i den dagliga verksamheten vill skapa långvariga och förtroendefulla relationer.

Det här får du:

 • Ökad insikt om egna och andras attityder och beteenden i konfliktsituationer.
 • Mer kunskap och medvetenhet om dina och andras försvarsbeteenden vid stress och konflikter.
 • 5 nödvändiga färdigheter och verktyg för att kunna lösa problem utan att fastna i egna försvarsbeteenden.
 • Du får prova på Harvardmetoden – ett verktyg för problemlösning och konflikthantering.
 • Träning i förhandlingsmetodik med vinna – vinna – perspektiv.
 • Kunskap om grunderna för dialog och goda samtal.

Datum: 23-25 oktober
Pris: 14 950 exkl moms per deltagare
Utbildare: Anders Strinnholm och Lena Nordlander, licensierade handledare av WSA ass.

Rehabilitering

Utbildning med utgångspunkt i rehabilitering. Det är mycket viktigt att personer i chefsposition har grundläggande kunskap i rehabilitering. Dels för att förstå det rehabiliteringsansvar chefen har, dels för att ha kunskap om tidiga strategier för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen.
Chefens roll i det förebyggande arbetet

 • Arbetsoförmåga – vad är det?
 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Regler inom sjukförsäkringen
 • Sjukskriven arbetstagare
 • Ansvars fördelning gällande rehabiliteringsprocessen
 • Rehabiliteringsprocessen
 • Vad kan företagshälsovården bidra med?
 • Systematiskt Arbets Miljöarbete (SAM)
 • Lagar och föreskrifter

Datum: 7 november, 08-12
Pris: 2300 exkl moms per deltagare
Utbildningen är 4h lång och fika ingår.
Utbildare: Louice Lárusson (företagsläkare)

Alla anmälningar sker till info@adalshalsan.se. Anmälan är bindande! Maximalt 12 platser per utbildning. Först till kvarn!

Varmt välkomna! 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search