Självtest via 1177 på uppdrag av Region Västernorrland

>Alla frågor omkring självtest besvaras på 1177.se. Vi hanterar inte bokningar utan ansvarar endast för utlämning. Ombud ska hämta och inte ha symtom.

Hur kan vi hjälpa dig?

hake20  Genom lönsamma lösningar som skapas i nära samarbete med våra kunder.

hake20  Genom att ha rätt kompetens samt att göra rätt saker på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

hake20  Genom att erbjuda smarta och pedagogiska utbildningar på plats i Ådalen.

hake20  Genom synsättet att varje kund är unik. Med hjälp av våra behovsanalyser rådgivning får denne chans till rätt åtgärder.

hake20  Genom lönsamma och smarta insatser ökar vi personalens hälsa, arbetsglädje och därmed effektivitet och produktivitet.

hake20  Genom långsiktiga insatser som mäts och följs upp. På så sätt kan vi påverka resultatet på sista raden.

hake20  Genom att vi ständigt uppdaterar oss inom området arbetsmiljö och hälsa, så att kunderna alltid får tillgång till de senaste rönen.

Arbetsmiljö

Fysiska, psykosociala, organisatoriska och tekniska förhållanden

Arbetsmiljön på en arbetsplats omfattar både fysiska, psykosociala,  organisatoriska och tekniska förutsättning oavsett verksamhet. Det kan vara svårt att se sambanden mellan arbetsmiljöfaktorer och hur man kan skapa rätt förutsättningar till en hållbar hälsa hos chefer och medarbetare . Vi är en expertresurs för våra kundföretag och kan hitta vägar att arbeta förebyggande.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Sjukvård och Rehab

I våra tjänster ingår arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering. Det kan handla om belastningsbesvär, stresstillstånd, minde kläm-, bränn- och skärskador, ögonskador samt övrig ohälsa orsakad av arbetsmiljön.

I rehabiliteringen ingår allt av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som kan hjälpa sjuka och skadade till ökad hälsa och arbetsförmåga.

Genom hälsoundersökningar kan företaget förebygga sjukdom och fånga upp tidiga tecken på ohälsa. Ådalshälsan utför olika slag hälsoundersökningar, kontakta oss för ytterligare information.

Organisation & Ledarskap

Utveckling med inriktning på organisation, ledarskap och medarbetarskap

Hur chefer jobbar praktiskt i vardagen har kopplingar till medarbetarnas hälsa. Sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt där viktiga förklaringar är höga krav, otydliga roller och dåligt ledarskap. Genom att förstå vilka skyddsfaktorer som finns för att motverka organisatorisk och social ohälsa kan företaget skyddas från att drabbas av de stora kostnader som är förknippade med medarbetare som mår dåligt p g a dåligt ledarskap.

Att satsa på att kompetensutveckla organisationens ledning, personal och/eller projektansvariga och höja förmågan att leda på ett engagerande och motiverande sätt är en väg till framgång.

Utbildningar och kurser

Genom såväl skräddarsydda som öppna utbildningar får ni som är våra kunder de senaste rönen och uppdatering på arbetsmiljöområdet.

Verktyg

Att mäta lönsamhet är för många en självklarhet. Att mäta kundernas nöjdhet är heller inte ovanligt. Men hur många mäter kontinuerligt hur medarbetarna upplever sin arbetssituation? Trots att otaliga studier visar att det finns ett starkt samband mellan personalens attityder och en organisations lönsamhet och effektivitet. Att kontinuerligt mäta, förbättra och följa upp arbetsmiljön ger alltså lönsamhet och effektivitet. Det är vi på Ådalshälsan övertygade om och det är också så vi arbetar. Till vår hjälp i arbetet använder vi oss av två verktyg:

Arbetsplatsprovaren

app

Arbetsplatsprovaren är ett vetenskapligt validerat verktyg för att ni enkelt och resultatinriktat ska komma igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete.

För mer information se: www.arbetsplatsprovaren.se/demo.html

Chefsutvecklaren

chefs

Ådalshälsan använder oss av verktyget Chefsutvecklaren i ledarutveckling. CU är en 360 grader mätning av chefen. Resultatet används sedan som grund i utveckling av chefsskapet.

Läs mer: www.chefsutvecklaren360.se

Vanliga frågor

Hjälper ni till med intyg?

Vi hjälper dig med intyg inom flera områden som förnyelse av ditt körkort eller för dig som skall arbeta offshore, sjöfolk eller med härdplaster, asbest mm.

Hur fungerar det med min sjukvårdsförsäkring hos er?

Du som har en sjukvårdsförsäkring, antingen egen eller via din arbetsgivare kan få hjälp med behandling av dina besvär via våra företagsläkare.

Du ska dock alltid kontakta ditt försäkringsbolag först och uppge gärna att du vill bli behandlad hos Ådalshälsan. Försäkringsbolagets sjuksköterska tar sedan kontakt med oss för bokning av tid.

Kan man vaccinera sig inför utlandsresan hos er?

Ja, det kan man om man är företagskund hos oss. Ring mottagningssköterskan för mer information om just din vaccinering.

Kan ni hjälpa mig med ett träningsprogram?

Våra sjukgymnaster/ergonomer kan utifrån dina förutsättningar och fysiska besvär ta fram ett lämpligt träningsprogram så din rehabilitering sker på bästa tänkbara sätt.

Bli kund hos oss

Ådalshälsan erbjuder olika typer av avtal. Vi hjälper dig att välja ett avtal som är anpassat för ditt företags behov.

Är du intresserad av att teckna avtal med oss?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search